Skip to main content
PUBLISHED
16 Jan 2024

SHARE THIS

Vlaamse regering investeert 15 miljoen euro in RegMed XB voor regeneratieve therapieën

Brussel/Leuven, 15 januari 2024 – Met een investering van 15 miljoen euro in het Vlaams-Nederlandse samenwerkingsverband RegMed XB, zet de Vlaamse Regering onze regio samen met Nederland op de kaart als centrum voor regeneratieve geneeskunde. De financiering, verspreid over een periode van 5 jaar, zal onder andere worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe regeneratieve therapieën gericht op chronische ziekten, waaronder osteoartritis en oogziekten.

Regeneratieve geneeskunde (RG) is een veelbelovende nieuwe vorm van geneeskunde gericht op het herstellen van beschadigde weefsels en organen zodat patiënten met chronische aandoeningen genezen van hun ziekte. RegMed XB is een publiek-privaat samenwerkingsverband en verbindt RG-topclusters in Nederland (Leiden, Utrecht, Eindhoven en Maastricht) en Vlaanderen (Leuven). Middels een coördinerende en faciliterende rol, draagt RegMed XB bij aan het sneller en efficiënter naar de patiënt brengen van regeneratieve oplossingen.

Binnen RegMed XB werken universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven, gezondheidsfondsen en overheid samen in zogenaamde ‘Moonshots’; grootschalige gezamenlijke projecten met een specifiek doel. Op die manier versterkt RegMed XB het (brede) domein van de regeneratieve geneeskunde in Vlaanderen en Nederland. Door deze intensieve samenwerking over de verschillende disciplines én landsgrenzen heen, worden krachten gebundeld om nieuwe weefsels op de markt te brengen die het mogelijk maken om zieke organen (zoals het hart, de nieren en de alvleesklier) te herstellen.

In de voorbije jaren is RegMed XB erin geslaagd om belangrijke stappen te zetten. Een voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen van stamcel gederiveerde insuline producerende cellen in een beschermend zakje voor de behandeling van type I diabetes. Verder werden ook stappen gezet in het onderzoek naar de ontwikkeling van biologische functionele implantaten voor de behandeling van falende organen zoals gewrichten en nieren. Er werd ook infrastructuur ontwikkeld voor de productie van deze vervangstructuren die dit onderzoek en ontwikkeling over de grenzen heen versterkt. Dit alles in samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen.

De investering geeft een impuls aan onder andere nieuwe therapieën voor osteoartritis en oogziekten, die zullen worden ontwikkeld door een consortium van kennisinstellingen en bedrijven uit Vlaanderen en Nederland. Daarnaast wordt de financiering gebruikt om de organisatie te versterken dat dit Vlaams-Nederlandse netwerk zal ondersteunen.

Bart Geers, voorzitter van RegMed XB Vlaanderen VZW zegt:
“Dankzij deze investering zijn we in staat om samen met heel wat Vlaamse partners twee beloftevolle onderzoeksprogramma’s uit te bouwen, en zo nieuwe producten voor regeneratieve geneeskunde te ontwikkelen. Ze laat ons bovendien toe een geïntegreerde Vlaams-Nederlandse managementstructuur op te richten voor de opschaling van die programma’s aan beide kanten van de grens."
Bernard Mulder, CEO van RegMed XB Nederland vult aan:
"RegMed XB heeft de afgelopen jaren het pad geëffend voor nieuwe projecten, thematisch gericht op regeneratieve geneeskunde met partners uit Vlaanderen en Nederland. Met deze nieuwe Vlaamse impuls kunnen we doorschakelen en verdere stappen zetten om de eerste producten in de richting van de patiënten te doen gaan."
Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie zegt:
“RegMed XB is een mooie illustratie van een intensieve wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, die een voorbeeld vormt voor gelijkaardige samenwerkingen die we willen uitbouwen in de toekomst. Denk bijvoorbeeld maar aan de Einsteintelescoop. We kijken ernaar uit om Vlaanderen samen met Nederland op de kaart te zetten als centrum voor de regeneratieve geneeskunde. Zo proberen we met innovaties in de gezondheidszorg het leven voor mensen beter te maken, doordat zieke organen sneller en beter hersteld worden.”

Contact:

Bart Geers, voorzitter RegMed XB Vlaanderen VZW
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32 16 37 30 89
  • Bron:

    https://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/beslissingen-vlaamse-regering-economie-wetenschap-en-innovatie-22-december-2023

    Have something to share?

    Now you can contribute to keep our news section fresh and up-to date with relevant events and grants, research results and high impact publications related to REGMED XB’ Moonshots. Contributions can be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Please submit the text in English and include a short title. We are looking forward to your input!